Avslutad dialog

Upphävande av detaljplan för Ärnevi, Funbo

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

16 maj 2019, 00:01 till

27 juni 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från 16 maj till och med 27 juni 2019. Ärendet syftar till att upphäva en del av detaljplan för Ärnevi, Funbo (0380-P2006/86). Det behövs för att anpassa planen till Trafikverkets nya vägplan som överlappar en del av detaljplanen.

Beskrivning

Området är beläget ungefär 1 mil öster om Uppsalas stadskärna, norr om utvecklingsområdet Södra Gunsta, i anslutning till väg 282.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte om förslaget.

  • Tid: 3 juni 2019, 17-19
  • Plats: Funbo församlingshem