Pågående dialog

Upphävande av detaljplan för Ärnevi, Funbo

Dialogen avslutas

27 juni 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från 16 maj till och med 27 juni 2019. Ärendet syftar till att upphäva en del av detaljplan för Ärnevi, Funbo (0380-P2006/86). Det behövs för att anpassa planen till Trafikverkets nya vägplan som överlappar en del av detaljplanen.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Området är beläget ungefär 1 mil öster om Uppsalas stadskärna, norr om utvecklingsområdet Södra Gunsta, i anslutning till väg 282.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte om förslaget.

  • Tid: 3 juni 2019, 17-19
  • Plats: Funbo församlingshem