Avslutad dialog

Tyck till om namnförslag på kvarter, vägar, gator och parker

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

2 mars 2018, 00:00 till

26 mars 2018, 00:00

Sammanfattning

2 mars–26 mars kan du lämna synpunkter på namnförslag på kvarter, vägar, gator och parker i bland annat Södra Gunsta och gamla Uppsala.

Beskrivning

Områden med namnförslag 

Vägnamn och park i Södra Gunsta, etapp 2 

Namngivningsnämnden förslår vägnamnen

  • Aroniavägen (1)
  • Buxbomsvägen (2) 
  • Hortensiavägen (3) 
  • Kornellvägen (4) 
  • Ligustervägen (5)
  • Mispelvägen (6)
  • Snöbärsvägen (7)
  • Spireavägen (8)
  • Stjärnbuskvägen (9) 
  • Oxbärsvägen (10). 

Namngivningsnämnden förslår också parknamnet Dalparken (11).

Vägarna och parken är utplacerade med sina resepektive nummer på kartan nedanför. 

Se karta med namnförslag på vägar och park i Södra Gunsta (PDF, 2 MB)

Gatunamn i kvarter Ångkvarnen

Namngivningsnämnden föreslår gatunamnet Elevatorgatan.

Se karta med namnförslag på gata i kvarter Ångkvarnen (PDF, 456 KB)

Park intill Akademiska sjukhuset

Namngivningsnämnden föreslår parknamnet Veteranparken.

Se karta med namnförslag på park intill Akademiska sjukhuset  (PDF, 405 KB)

Kvarter i del av Gamla Uppsala, 21:20

Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnet Öpir.

Se karta med namnförslag på kvarter i del av Gamla Uppsala 21:20 (PDF, 961 KB)