Pågående dialog

Tyck till om namnförslag på kvarter, gator, vägar, broar, park och torg i Uppsala

Dialogen avslutas

26 januari 2018, 23:59

Sammanfattning

5 januari–26 januari kan du lämna synpunkter på namnförslag för kvarter, gator, vägar, broar, torg och en park i detaljplanerna för Börjetull, kvarteret Vinghästen med flera och kvarteret Vapenhuset med flera.

Så här gör du

Svara på webbenkäten

eller

Skriv till

Namngivningsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 57 Uppsala

Beskrivning

Områden med namnförslag 

Börjetull

Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen Bennebol, Björnarbo, Åkerby och Överbo, bronamnen Börjetullsbron och Librovallsbron och parknamnet Fyrisvallsparken.

Se karta med namnförslag på kvarter, broar och park i Börjetull  (PDF, 2 MB)

Kvarteret Vinghästen med flera (tidigare centrala Ulleråker)

Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen Dikten, Fylgia och Väntan, vägnamnet Diktens väg, och torgnamnet Poetens torg.

Se karta med namnförslag på kvarter, väg och torg i kvarteret Vinghästen med flera (PDF, 1 MB)

Kvarteret Vapenhuset med flera

Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen Klockspelet, Långhuset och Pastorn, gatunamnen Klockspelsgatan, Långhusgatan och Pastorsgatan, och torgnamnet Djäknetorget.

Se karta med namnförslag på kvarter, gator och torg i kvarteret Vapenhuset med flera (PDF, 2 MB)