Avslutad dialog

Namnförslag på ett hundbad, en plats, ett torg och tre parker

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

28 juni 2018, 00:01 till

23 juli 2018, 23:59

Sammanfattning

Namngivningsnämnden ställer ut namnförslag på ett hundbad, en plats, ett torg och tre parker i Björklinge, kvarteret Konduktören och Södra Gunsta. Lämna synpunkter på namnförslagen senast 23 juli 2018.

Beskrivning

Områden med namnförslag

Hundbad i Björklinge

Namngivningsnämnden föreslår namnet Prästängens hundbad.

Karta med namnförslag för hundbad i Björklinge.pdf (PDF, 567 KB)

Plats i kvarteret Konduktören

Namngivningsnämnden föreslår namnet Anna Lindhs plats.

Karta med namnförslag på plats i kvarteret Konduktören.pdf (PDF, 466 KB)

Parker i Södra Gunsta (etapp 1)

Namngivningsnämnden föreslår parknamnen Fjäderparken,
Gunstaparken och Dymlingsparken.

Karta med namnförslag på parker i Södra Gunsta (etapp 1).pdf (PDF, 1 MB)

Torg i Södra Gunsta (etapp 2)

Namngivningsnämnden föreslår namnet Drosktorget.

Karta med namnförslag på torg i Södra Gunsta (etapp 2).pdf (PDF, 339 KB)