Pågående dialog

Namnförslag på ett hundbad, en plats, ett torg och tre parker

Dialogen avslutas

23 juli 2018, 23:59

Sammanfattning

Namngivningsnämnden ställer ut namnförslag på ett hundbad, en plats, ett torg och tre parker i Björklinge, kvarteret Konduktören och Södra Gunsta. Lämna synpunkter på namnförslagen senast 23 juli 2018.

Så här gör du

Beskrivning

Områden med namnförslag

Hundbad i Björklinge

Namngivningsnämnden föreslår namnet Prästängens hundbad.

Karta med namnförslag för hundbad i Björklinge.pdf (PDF, 567 KB)

Plats i kvarteret Konduktören

Namngivningsnämnden föreslår namnet Anna Lindhs plats.

Karta med namnförslag på plats i kvarteret Konduktören.pdf (PDF, 466 KB)

Parker i Södra Gunsta (etapp 1)

Namngivningsnämnden föreslår parknamnen Fjäderparken,
Gunstaparken och Dymlingsparken.

Karta med namnförslag på parker i Södra Gunsta (etapp 1).pdf (PDF, 1 MB)

Torg i Södra Gunsta (etapp 2)

Namngivningsnämnden föreslår namnet Drosktorget.

Karta med namnförslag på torg i Södra Gunsta (etapp 2).pdf (PDF, 339 KB)