Avslutad dialog

Medborgardialog Gottsunda/Valsätra

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

1 november 2018, 06:00 till

17 november 2018, 23:59

Sammanfattning

Enkät för medborgardialog om området Gottsunda/Valsätra. Ansvariga för medborgardialogen är Uppsala kommun, Polisen och Fastighetsägarna Gottsunda/Valsätra.

Beskrivning

In English:

Citizen dialogue in Gottsunda/Valsätra. A collaboration between Uppsala Municipality, the Police and the Landlords Association Gottsunda/Valsätra.

We would like to know what you think

Here are some questions for you to tell us what you think is needed for Gottsunda/Valsätra to become a safer place. We will use your answers in our work with developing a citizen's promise to make Gottsunda/Valsätra a safe part of the city that everyone can enjoy.

Go to survey (in English) 

Vi vill gärna veta vad du tycker

Här följer några frågor där du får svara på vad du tycker behövs för att Gottsunda/Valsätra ska bli en tryggare plats. Dina svar kommer vi att använda i vårt arbete med att ta fram ett medborgarlöfte för att göra Gottsunda/Valsätra till ett område där alla kan trivas.

Fyll i enkäten