Resultat av dialog

Föreslå nya namn i Gunsta

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Det kom in ungefär 150 olika namnförslag medan dialogen pågick. Många föreslog olika namn på växter som buskar, perenner, prydnadsgräs och krukväxter.

Andra förslag var Lännakatten, olika torpnamn, samt namn efter personer som varit verksamma i området.

Namngivningsnämnden beslutar om de nya namnen inom Gunsta under våren 2018. De utgår då från de förslag som lämnats in.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

16 oktober 2017, 09:00 till

10 november 2017, 00:00

Sammanfattning

Under våren 2018 ska flera nya vägar, ett torg och en park i södra Gunsta bli namngivna. Passa på att vara delaktig i processen och lämna dina namnförslag.

Beskrivning

Inom de närmsta åren ska kommunen anta flera detaljplaner i södra Gunsta. Det innebär bland annat att nya vägar, ett torg och en park i området ska få namn.

Se karta över vägarna, parken och torget som ska namnges

Har du ett namnförslag? Eller vet du om det finns namn som används idag men som inte är fastslaget? Passa på och lämna dina förslag!