Pågående dialog

Detaljplan för Vaksala kyrkskola - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 20 mars–1 maj 2020. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förskola för åtta avdelningar inom området vid Vaksala kyrka. Vidare syftar detaljplanen att byggnader får en utformning med hög arkitektonisk kvalitet och volymer som är anpassade till omgivningen.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger cirka 100 meter söder om Vaksala kyrka och cirka 3 kilometer öster om Uppsala centrum.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se