Avslutad dialog

Detaljplan för Vaksala kyrkskola - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

24 maj 2019, 00:00 till

5 juli 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en förskola med åtta avdelningar. Planen ska göra det möjligt att bygga till en våning i anslutning till Vaksala kyrkskola. Detaljplanen är på samråd 24 maj–5 juli 2019.

Beskrivning

Planområdet ligger cirka 100 meter söder om Vaksala kyrka och cirka 3 kilometer öster om Uppsala centrum.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se