Avslutad dialog

Detaljplan för Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

6 till 27 november 2018 kunde du lämna synpunkter på det nya förslaget till detaljplanen för Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74. Planen syftar till att möjliggöra tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i 5 våningar med sammanlagt cirka 110 lägenheter.

Beskrivning

Planområdet ligger mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen i stadsdelen Eriksberg, sydväst om stadskärnan i Uppsala. 

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.