Pågående dialog

Detaljplan för Sävja Tennisklubb – granskning

Dialogen avslutas

28 februari 2018, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Sävja Tennisklubb. Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av enbostadshus med garage samt tennisbanor, klubbhus och parkering på fastigheten Sävja 2:8 med flera.

Beskrivning

Planområdet omfattar cirka 11 000 kvadratmeter och ligger i området Vilan mellan Källarbäcksvägen och väg 255 i stadsdelen Sävja.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.