Avslutad dialog

Detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

3 november 2017, 00:00 till

15 december 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för ett nytt kraftvärmeverk i Boländerna. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt kraftvärmeverk intill det befintliga i Boländerna.

Beskrivning

Planområdet ligger i Boländerna, sydväst om korsningen Bolandsgatan/Stålgatan.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.