Pågående dialog

Detaljplan för ny skola i Gottsunda - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från och med 4 november till och med 16 december 2019. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt skolområde med två skolor och idrottsverksamhet, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala, cirka 6 kilometer från centralstationen. Planområdet avgränsas i norr av gång- och cykelvägen mellan vändplanerna på Vackra Birgers väg och Valthornsvägen.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte där förslaget till detaljplan presenteras.

Datum: Onsdag 20 november
Tid: 17–19, presentation 17.30
Plats: Kulturpunkten i Gottsunda centrum (hitta på karta)
Språk: Utöver svenska och engelska kommer vi ha stöd i arabiska och persiska.

 

Läs mer om utvecklingen i Gottsunda