Pågående dialog

Detaljplan för Länna gård - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från och med 9 december 2019 till och med 31 januari 2020. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på Länna gård och samtidigt stärka skyddet för kulturmiljön.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Länna gård ligger norr om väg 282 och strax norr om det vattendrag som förenar de olika delarna av Långsjön, cirka 2 mil öster om centrala Uppsala. Länna gård med tillhörande landskap ligger inom den norra delen av fastigheten Länna 1:6.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte där förslaget till detaljplan presenteras.
Datum: Tisdag 17 december
Tid: 16.00.
Plats: Länna gård, stora ladan. Hitta på karta