Pågående dialog

Detaljplan för kvarteret Ubbo - samråd

Dialogen avslutas

7 januari 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd 16 november 2018 till 7 januari 2019. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya byggnader för utställningslokaler, forskarbostäder och hotell på fastigheten Fjärdingen 20:3.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet är en del av kvarteret Ubbo som ligger centralt mellan Carolina Rediviva och Domkyrkan. Kvarteret omgärdas av Övre Slottsgatan, Åsgränd och Odinslund.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se