Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Ubbo - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

16 november 2018, 00:01 till

7 januari 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd 16 november 2018 till 7 januari 2019. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya byggnader för utställningslokaler, forskarbostäder och hotell på fastigheten Fjärdingen 20:3.

Beskrivning

Planområdet är en del av kvarteret Ubbo som ligger centralt mellan Carolina Rediviva och Domkyrkan. Kvarteret omgärdas av Övre Slottsgatan, Åsgränd och Odinslund.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se