Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

18 september 2017, 00:00 till

30 oktober 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg. Planområdet ligger i Svartbäcken cirka två kilometer från Stora Torget.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och nya funktionella butikslokaler med en gestaltning som passar in i ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planen ska bidra till att skapa större vistelseytor och en mer attraktiv miljö för gående och cyklister. Projektet innebär därmed även att torget rustas upp.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.