Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken) - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

1 december 2017, 09:00 till

22 december 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken). Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av tre kvarter med cirka 450 bostäder (inklusive LSS-boende), en kvarterspark och lokaler för förskola och centrumverksamhet i bottenvåningen på bostadskvarteren. Förslaget bedöms kunna innehålla drygt 2 000 kvadratmeter lokalyta. Detaljplanen möjliggör också del av kollektivtrafikstråk och en hållplats.

Beskrivning

Planområdet ligger i Ulleråker, vid Ulleråkersvägen, cirka tre kilometer söder om Uppsala Resecentrum.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av tre kvarter med cirka 450 bostäder (inklusive LSS-boende), en kvarterspark och lokaler för förskola och centrumverksamhet i bottenvåningen på bostadskvarteren. Förslaget bedöms kunna innehålla drygt 2 000 kvadratmeter lokalyta. Detaljplanen möjliggör även del av kollektivtrafikstråk och en hållplats.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.