Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Plantan – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

8 maj 2018, 00:00 till

5 juni 2018, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Plantan. Syftet med planen är att möjliggöra en byggnad med biograf och möjlighet till restauranger i bottenplan och att säkerställa en hög arkitektonisk kvalitet.

Beskrivning

Planområdet ligger till största del inom kvarteret Plantan i innerstaden. Kvarteret Plantan avgränsas av S:t Olofsgatan, Kungsgatan, Klostergatan och Dragarbrunnsgatan. En mindre del av Klostergatan och Dragarbrunnsgatan ingår i planområdet.

Syftet med planen är att möjliggöra en byggnad med biograf och möjlighet till restauranger i bottenplan och att säkerställa en hög arkitektonisk kvalitet.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.