Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Pantern - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

17 augusti 2017, 00:00 till

28 september 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Pantern. Planområdet är beläget i centrala Uppsala, längs med gågatan (Kungsängsgatan), cirka 300 meter från centralstationen. Detaljplanens syfte är att tillåta ytterligare markanvändningar inom den befintliga bebyggelsen och därmed möjliggöra cirka 27 nya lägenheter och centrumverksamhet.