Pågående dialog

Detaljplan för kvarteret Leoparden - samråd

Dialogen avslutas

4 juli 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd 20 maj till och med 4 juli 2019. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra nya smålägenheter i ett attraktivt läge. I bottenvåningarna på två av husen ställer planen krav på centrumverksamheter så som kontor eller kafé-/restaurangverksamhet med mera.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
sbf.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Svartbäcksgatan i den centrala delen av Uppsala,
strax söder om Linnéträdgården.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte om förslaget.

Tid: Tisdag 18 juni, 17.00–19.00
Plats: Uppsalarummet, Stationsgatan 12, ingång från Stationsgatan