Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Leoparden - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

20 maj 2019, 00:01 till

4 juli 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd 20 maj till och med 4 juli 2019. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra nya smålägenheter i ett attraktivt läge. I bottenvåningarna på två av husen ställer planen krav på centrumverksamheter så som kontor eller kafé-/restaurangverksamhet med mera.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Svartbäcksgatan i den centrala delen av Uppsala,
strax söder om Linnéträdgården.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se