Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Leoparden - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd 20 maj till och med 4 juli 2019. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra nya smålägenheter i ett attraktivt läge. I bottenvåningarna på två av husen ställer planen krav på centrumverksamheter så som kontor eller kafé-/restaurangverksamhet med mera.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Svartbäcksgatan i den centrala delen av Uppsala,
strax söder om Linnéträdgården.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se