Pågående dialog

Detaljplan för kvarteret Kvarnen - samråd

Dialogen avslutas

30 augusti 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd 26 juni till och med 30 augusti 2019. Syftet med detaljplanen är att stärka det befintliga stadsdelstorget med en komplettering av bostäder och verksamheter. Detaljplanen möjliggör tre byggnader i 11, 5 och 3 våningar. Det höga huset får samma höjd och våningsantal som de befintliga höga husen vid Kvarntorget för att skapa en god helhetsverkan.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
sbf.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

 

 

Beskrivning

Planområdet ligger i anslutning till Kvarntorget inom stadsdelen Kvarngärdet, och avgränsas av Torkelsgatan och Kvarntorgsgatan i söder och Kvarntorget i norr.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte där förslaget presenteras.

Tid: Tisdag 13 augusti, drop-in mellan 17–19. Presentation av förslaget klockan 17.30.
Plats: S:t Pers kyrka, Kvarntorget 4 (hitta på karta)