Avslutad dialog

Detaljplan för Kalle Blanks väg - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

13 februari 2019, 00:00 till

27 mars 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna. Detaljplanen är ute på samråd 13 februari–27 mars 2019.

Beskrivning

Planområdet ligger i Länna på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks väg, cirka 2 mil öster om centrala Uppsala.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se