Avslutad dialog

Detaljplan för Fålhagen IP - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

11 mars 2019, 00:00 till

1 april 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fastighetsbildning och bekräfta befintlig markanvändning. Detaljplanen ska även ge förutsättningar att utveckla idrottsplatsen, till exempel med omklädningsrum. Detaljplanen var på granskning 11 mars till 1 april 2019.

Beskrivning

Planområde ligger i södra delen av Fålhagen mellan Fålhagsleden och Fålhagsgatan. Avståndet till Uppsala centralstation är mindre än en kilometer.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se