Avslutad dialog

Detaljplan för del av Norby 31:74 – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för del av Norby 31:74. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fyra punkthus med max 8 våningar och ett lamellhus med 5 våningar och sammanlagt cirka 140 lägenheter.

Beskrivning

Planområdet ligger mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen i stadsdelen Eriksberg, sydväst om stadskärnan i Uppsala. 

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.