Avslutad dialog

Detaljplan för del av Norby 31:74 – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

5 april 2018, 00:00 till

16 maj 2018, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för del av Norby 31:74. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fyra punkthus med max 8 våningar och ett lamellhus med 5 våningar och sammanlagt cirka 140 lägenheter.

Beskrivning

Planområdet ligger mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen i stadsdelen Eriksberg, sydväst om stadskärnan i Uppsala. 

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.