Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteret S:t Johannes - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

20 mars 2019, 00:01 till

8 maj 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen var på samråd 20 mars till och med 8 maj 2019. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostadslägenheter i den befintliga byggnaden i korsningen S:t Johannesgatan – S:t Larsgatan.

Beskrivning

Planområdet ligger ut med S:t Johannesgatan och S:t Larsgatan i kvarteret S:t Johannes. Fastigheten ligger centralt i staden, cirka 200 meter nordväst om Uppsala domkyrka.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.