Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteret Oden Ygg – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

2 mars 2018, 00:00 till

21 mars 2018, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för del av kvarteret Oden Ygg. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad för centrumverksamhet inom kvarteret Oden Ygg, där den nya byggnaden ska bidra till att stärka stadsbilden och stadslivet utmed S:t Persgatan och Kungsgatan.

Beskrivning

Planområdet är beläget i centrala Uppsala och omgärdas av Kungsgatan, Vaksalagatan, S:t Persgatan och järnvägspromenaden intill järnvägen.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.