Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteret Klockaren - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

29 maj 2019, 00:00 till

11 juli 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att öka utnyttjandegraden för fastigheterna Librobäck 12:8 och 12:9. Byggnadsarean utökas främst genom ett utökat husdjup. Detaljplanen är på samråd 29 maj–11 juli 2019

Beskrivning

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum och cirka 2 kilometer till Stora torget.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se