Pågående dialog

Detaljplan för del av kvarteret Klockaren - samråd

Dialogen avslutas

11 juli 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att öka utnyttjandegraden för fastigheterna Librobäck 12:8 och 12:9. Byggnadsarean utökas främst genom ett utökat husdjup. Detaljplanen är på samråd 29 maj–11 juli 2019

Så här gör du

Beskrivning

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum och cirka 2 kilometer till Stora torget.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se