Pågående dialog

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund

Dialogen avslutas

1 mars 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från 21 januari till och med 1 mars 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett höglager (lager som utnyttjar höjden i lokalen) inom fastigheten Fyrislund 6:9. På grund av byggnadens storlek och läge i staden ska höglagret hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Så här gör du

Lämna synpunkt via webbformulär

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet är beläget i Fyrislund inom Pharmaciaområdet och ligger mellan Rapsgatan och Almungevägen (väg 282). 

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.