Pågående dialog

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund - granskning

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning från och med 4 oktober till och med 25 oktober 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett höglager inom fastigheten Fyrislund 6:9. På grund av byggnadens storlek och läge i staden ska höglagret hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet är beläget i Fyrislund inom Pharmaciaområdet och ligger mellan Rapsgatan och Almungevägen (väg 282).

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se