Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning från och med 4 oktober till och med 25 oktober 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett höglager inom fastigheten Fyrislund 6:9. På grund av byggnadens storlek och läge i staden ska höglagret hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Beskrivning

Planområdet är beläget i Fyrislund inom Pharmaciaområdet och ligger mellan Rapsgatan och Almungevägen (väg 282).

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se