Pågående dialog

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57 - granskning

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är på granskning från 18 december 2019 till och med 12 februari 2020. Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Det avgränsas i väster av E4:an och Kometvägen i norr. Väg 290 korsar planområdet.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se