Pågående dialog

Detaljplan för Börjetull – granskning

Dialogen avslutas

3 september 2018, 00:00

Sammanfattning

Detaljplanen är på granskning från 27 juni till och med 3 september 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i kombination med utbyggnad av befintlig industri.

Så här gör du

Beskrivning

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum. Det avgränsas av Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan. 

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se