Avslutad dialog

Detaljplan för Börjetull - granskning 2019

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

28 mars 2019, 00:00 till

29 april 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i kombination med utbyggnad av befintlig industri. Detaljplanen är på granskning 28 mars–29 april 2019.

Beskrivning

En utbyggnad med flerbostadshus i 4–7 våningar kan ge ett tillskott på cirka 1600 lägenheter. I området planeras även förskolor och en kvarterspark.

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum. Det avgränsas av Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se