Pågående dialog

Detaljplan för Bälinge 1:51 – samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd mellan 20 maj–1 juli 2020. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i tre våningar på en fastighet där det tidigare stod envåningshus. Byggnaderna ska ha en gestaltning som passar in i ett område med småskalig bebyggelse.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Bälinge ligger cirka 1,5 mil nordväst om Uppsala. Det tar cirka 25 minuter med bil och 30–40 minuter med kollektivtrafik att nå Uppsala resecentrum.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se