Förtroendevald

Anders Westerlind (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2015-10-05 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-11-01 − 2015-10-04
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  ombers-stadshus 2011-01-01 − 2011-02-28
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  suppl 2007-02-26 − 2010-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  suppl 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  suppl 2006-05-29 − 2006-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2005-10-31 − 2006-12-31
 • IK Sirius
  repr 2006-06-12 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ers 2004-03-29 − 2006-04-24
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2005-10-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Tekniska utförarnämnden
  v ordf 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2000-06-19 − 2002-10-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  led 1995-05-29 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1997-04-28 − 1998-10-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  led 1995-04-27 − 1996-04-24
 • Gatunämnden
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31