Förtroendevald

Anders Karlberg (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
    v ordf 2019-01-28 − 2019-03-25
  • Namngivningsnämnden
    led 2015-01-01 − 2018-12-31