Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Namngivningsnämnden arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. Utskottet ansvarar också för namngivning efter utställning och remiss i vissa ärenden.

Förtroendevalda i Namngivningsnämndens arbetsutskott

Namngivningsnämndens arbetsutskott har 5 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Namngivningsnämnden
753 75 Uppsala