Förtroendevald

Anders Gustafsson (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Räddningsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Räddningsnämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  ers 2004-12-13 − 2010-12-31
 • Nordvästra distriktsnämnden
  ers 2003-12-15 − 2004-12-13
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  ers 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Vattholma KDN
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Vattholma KDN
  ers 1997-01-27 − 1998-12-31