Förtroendevald

Anders Åresten (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2018-11-05 − 2019-12-31
 • Räddningsnämnden
  led 2012-01-01 − 2013-05-27
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1999-01-01 − 2011-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2010-06-07 − 2010-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Stiftelsen Wärmlands nations nya studenthem
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31