Socialnämndens individutskott ensamkommande

Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Socialnämndens individutskott ensamkommande är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör ensamkommande barn och ungdomar.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala