Socialnämndens individutskott ensamkommande

Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Socialnämndens individutskott ensamkommande är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör ensamkommande barn och ungdomar.

Förtroendevalda i Socialnämndens individutskott ensamkommande

Socialnämndens individutskott ensamkommande har 3 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala