Socialnämndens individutskott ensamkommande

Socialnämndens individutskott ensamkommande är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör ensamkommande barn och ungdomar.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala