Socialnämndens individutskott 3

Socialnämndens individutskott 3 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barnenhet 3, ungdomsenhet 3, resursenheten och mottagningsenheten barn och ungdom.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala