Ärende

8. Rapport av nämndens avvikelser enligt SoL, LSS och HSL januari–april 2019