Namngivningsnämndens arbetsutskott

Namngivningsnämnden arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. Utskottet ansvarar också för namngivning efter utställning och remiss i vissa ärenden.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Namngivningsnämnden
753 75 Uppsala