Ärende

Ärende om Utredning om Öppna väggar i Uppsala kommun

Det här är ett beslutsunderlag.