Ärende

Ärende om Konstprogram för konstnärlig gestaltning Stora Torget