Möteshandlingar

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 23 maj

Kallelse och protokoll

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se