Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden.

Förtroendevalda i Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta idrotts- och fritidsnämnden

kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer idrotts- och fritidsnämndens arbete.

 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fakturaadress:
Idrotts- och fritidsnämnden
Uppsala kommun
UPK 4400
Box 1023
751 40 Uppsala