Motion

4 Motion av David Perez (SD) om att anlägga ett utomhusgym