Yttrande

02. Yttrande över mal och budget 2017 med plan för 2018-2019 för Uppsala kommun