Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 16 december 2019