Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott

Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar enligt delegation för beslut rörande nämndens upphandlingar.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Arbetsmarknadsnämnden
753 75 Uppsala