Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott

Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar enligt delegation för beslut rörande nämndens upphandlingar.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Postadress

Uppsala kommun
Arbetsmarknadsnämnden
753 75 Uppsala