Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2 december 2019